Asker Private Musikkskole

Priser for undervisning 2016/2017

Lærertype 1 Lærertype 2 Lærertype 3
Tid Pris Tid Pris Tid Pris
Høst 45 min 7.200,- 45 min 6.638,- - -
40 min 6.405,- 40 min 5.895,- - -
30 min 4.800,- 30 min 4.425,- 30 min 3.000,-
20 min 3.195,- 20 min 2.948,- - -
Vår 45 min 8.640,- 45 min 7.965,- - -
40 min 7.686,- 40 min 7.074,- - -
30 min 5.760,- 30 min 5.310,- 30 min 3.600,-
20 min 3.834,- 20 min 3.537,- - -
Musikkbarnehage
Tid Pris
45 min (gruppe) 1.400,-

Lærertype 1

Musikkpedagog med mer enn fire års høgskole- eller universitetsutdanning.

Lærertype 2

Musikkpedagog med opptil fire års høgskole- eller universitetsutdanning.

Lærertype 3

Unge mennesker som har mottatt undervisning gjennom en årrekke. De underviser uten offisiell musikkutdannelse, men under veiledning av musikkskolens leder.